ติดต่อผู้จัดงาน

เจแปน เอ็กซ์โป อิน ไทยแลนด์ 2016 (JAPAN EXPO IN THAILAND 2016)

สำนักงานใหญ่สีลม

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์  ชั้น 23 ห้อง 2303 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2267-7726  แฟกซ์. 0-2631-2040

สาขาอโศก

2 อาคารจัสมินซิตี้  ชั้น 27 ถ.สุขุมวิท  ซ.สุขุมวิท 23  วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2665-2969

อีเมล์ : info@japanexpothailand.org