ตัวอย่างสัญญายืมเงินสำหรับผู้จะขอสินเชื่อส่วนบุคคลในช่วงปี 2024

สัญญายืมเงินส่วนบุคคล 2024 รู้ไว้ก่อน ไม่เสียรู้

การกู้ยืมเงิน เป็นการทำทำธุรกรรมทางการเงินอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจทำเป็นประจำเป็นปกติ โดยเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจต่าง ๆ หรือบางคนอาจจะเป็นครั้งแรกเลยที่ต้องกู้เงินส่วนบุคคล เพราะหลายคนอาจมีความจำเป็นต้องขอสินเชื่อส่วนบุคคลเงินกู้เงินด่วนเพื่อนำมาใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นต่าง ๆ โดยในการกู้ยืมเงินจำเป็นต้องมีสัญญายืมเงินส่วนบุคคล เพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้ อันจะเป็นภาระผูกพันระหว่างกันตามสัญญา  ดังนั้นในเมื่อสัญญายืมเงิน เป็นแบบฟอร์มที่เราต้องใช้ไม่ครั้งใดครั้งหนึ่ง การที่เข้าใจว่าสัญญายืมเงินส่วนบุคคล คืออะไร ก็จะทำให้ทำสัญญายืมเงินได้อย่างสบายใจ เข้าใจหลักการและข้อผูกพันระหว่างกันในสัญญา ในวันนี้เราไปดูรายละเอียดของ สัญญายืมเงินส่วนบุคคล กันได้เลย

รู้จักสัญญายืมเงินส่วนบุคคล

สัญญายืมเงินส่วนบุคคล คืออะไร หลายคนอาจมีคำถามแรกผุดขึ้นมาในหัว โดยขออธิบายว่าใบสัญญายืมเงิน โดยสัญญายืมเงินส่วนบุคคล การทำสัญญายืมเงินแบบถูกฎหมายในรายละเอียดของสัญญาจะมีเนื้อหาต่าง ๆ ที่ควรจะพิจารณา โดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับผู้ต้องการใช้เงินด่วน ซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร หลายคนอาจสงสัย สินเชื่อส่วนบุคคลคือการกู้ยืมเงินสดโดยอาจมีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกันก็ได้  โดยรายละเอียดสัญญายืมเงินส่วนบุคคล ที่ควรพิจารณา คือ

  • รายละเอียดของผู้กู้ และผู้ให้กู้ เป็นส่วนแรกของหนังสือสัญญายืมเงินที่ระบุรายละเอียดของผู้กู้ และผู้ให้กู้ว่าเป็นใคร เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
  • รายละเอียดสัญญายืมเงินส่วนบุคคล เป็นเนื้อหารายละเอียดที่สำคัญที่สุด เพราะจะเป็นข้อตกลงตามสัญญายืมเงิน ระหว่างผู้กู้ กับผู้ให้กู้ โดยสัญญายืมเงินส่วนบุคคล จะกำหนดรายละเอียด จำนวนเงินที่กู้ , งวดการผ่อนชำระ, ดอกเบี้ย วันเริ่มต้น และสิ้นสุดสัญญากู้ยืมเงิน นอกจากนี้ในใบสัญญายืมเงินจะระบุถึงความผูกพันธ์ในสัญญากู้ยืมเงินที่ถือเป็นพันธะระหว่างกันของเจ้าหนี้ และลูกหนี้ โดยหากทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อตกลงเรียบร้อยในสัญญายืมเงินส่วนบุคคล วิธีทำสัญญาก็เพียงลงนามในช่องผู้กู้ และผู้ให้กู้โดยสัญญายืมเงินอาจมีให้พยานเซนต์เป็นพยานก็ได้  

 

สัญญายืมเงินส่วนบุคคล พิจารณาก่อนลงนาม ปลอดภัย ไร้กังวล 2567

สำหรับใครที่ยังกังวลในเรื่องของสัญญายืมเงินส่วนบุคคล และอยากได้ตัวอย่าง ทำสัญญายืมเงินสินเชื่ออนุมัติง่ายทั้งแบบเอกสาร และทำสัญญายืมเงินอนไลน์นั้น  ก็ไม่ต้องกังวล เพราะเรามีจุดแนะนำที่ควรตรวจทานใน สัญญายืมเงินส่วนบุคคล  ได้แก่ รายละเอียดผู้กู้ และผู้ให้กู้, จำนวนเงินที่กู้, จำนวนงวดที่ผ่อน, ดอกเบี้ย, ค่างวดต่อเดือน, ค่าปรับ, รายละเอียดการผิดนัดชำระ, รายละเอียดการชำระหนี้ก่อนกำหนด, การลงนามในสัญญายืมเงินส่วนบุคคล แค่นี้ก็ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องตรวจทานของใบสัญญายืมเงินสินเชื่อด่วนทันใจทั้งหมดแล้ว 

Scroll to Top