เงินกู้นอกระบบ

นิวัตรเงินด่วนมีความน่าเชื่อถืออย่างไรบ้าง?
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
เคเคเงินด่วนมีทั้งสินเชื่อรถและสินเชื่อที่ดินให้เลือก
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
แอสเซนด์นาโนบริการเงินด่วนออนไลน์ได้เงินรวดเร็ว
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจมีเงื่อนไขกู้ยืมไม่ยุ่งยาก
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
ช้างไทยเงินกู้ บริษัทเงินกู้ใช้เอกสารน้อยมาก
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 36% ต่อปี
อายุ
ช่วง 25-50 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 100,000 บาท
เพื่อนแท้เงินด่วนเปิดให้ยืมเงินได้ง่ายๆ ผ่านทางไลน์
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 19.8% ต่อปี
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่เกิน 50,000 บาท
ไทยเอซแคปปิตอลอีกหนึ่งสถาบันการเงินเชื่อถือได้
เงินเดือน
30,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
20 ปีบริบูรณ์
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
สมหวังเงินสั่งได้มีสินเชื่อรถที่หลากหลายให้เลือก
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 150% ของราคาประเมินรถ
ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อใช้เพียงเล่มทะเบียนก็ได้เงินก้อน
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ช่วง 20-65 ปี
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
cash market ให้ยืมเงินออนไลน์ได้เงินชัวร์ๆ
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 20,000 บาท

อยากรู้เรื่อง เงินกู้นอกระบบ ปี 2567 ไหมว่า คืออะไร ยังไง?


สิ่งที่ต้องรู้ในปี 2024 นี้ คือเรื่องของการกู้ยืมเงินกู้ด่วนและการทำสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากบุคคลใดหรือบุคคลหนึ่งทำสัญญาร่วมกัน โดยเรียกว่า ผู้กู้ ซึ่งมีความต้องการจะใช้เงินด่วนนอกระบบเพราะตัวเองไม่มีเงินพอจึงต้องไปหาเงินกู้นอกระบบจากบุคคลอีกคนหนึ่งเพื่อนำมาใช้จ่าย เงินกู้นอกระบบ ยกตัวอย่างเช่นไปขอกู้เงินมา 300,000 บาทจากผู้ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบโดยทั้งสองได้ตกลงทำสัญญายืมเงินนอกระบบและตกลงกันไว้ว่าภายใน 1 ปีหรือตามที่ผู้ปล่อยเงินกู้และผู้ขอกู้เงินตกลงและทำสัญญากัน เมื่อครบกำหนดที่ตกลงกันไว้ ผู้กู้ จะต้องใช้เงินคืนให้กับผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ซึ่งจะมีดอกเบี้ยที่อาจจะคิดอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้นอกระบบไว้แล้วในหนังสือสัญญายืมเงินนอกระบบ ดังนั้นข้อควรระวังมาก คือก่อนที่จะลงลายมือชื่อในสัญญายืมเงินนอก

ระบบให้อ่านสัญญาโดยละเอียด ว่าผู้ปล่อยเงินกู้ ซึ่งเป็นการปล่อยเงินกู้นอกระบบมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ ถ้าคิดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีหรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ก็ถือว่าผู้กู้สามารถทำสัญญายืมเงินนอกระบบได้ ซึ่งเป็นดอกเบี้ยเท่ากับกฎหมายได้กำหนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนบีบบังคับผู้ขอกู้เงิน จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดที่ผู้ปล่อยเงินกู้สามารถเรียกได้ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ถ้าเกินกว่านั้น ควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจจะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินตามมาได้นั่นเอง

 

เงินกู้นอกระบบ ปี 2024 ใช้หลักฐานการขอกู้ยืมอะไรบ้าง?


สำหรับปี 2567 นี้ ถ้าจะทำการกู้เงินนอกระบบนั้น เพื่อป้องกันนายทุนบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงเอาเปรียบการเงินกู้นอกระบบก่อนจะตกลงทำสัญญากู้ยืมเงินนอกระบบนั้น คุณรู้ไหมว่าถ้าหากคุณขอกู้ยืมสินเชื่อนอกระบจำนวนเกินกว่า 50 บาทขึ้นไปจะต้องทำหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือสัญญายืมเงินนอกระบบไว้ต่อกันเพื่อจะได้ใช้หลักฐานสำหรับการฟ้องร้องหรือการบังคับคดี ต้องมีข้อความแสดงว่าคุณได้ทำการขอกู้ยืมเงินกู้นอกระบบเงินเป็นจำนวนเท่าใดและมีกำหนดให้ใช้คืนเมื่อไหร่ และที่สำคัญจะต้องมีการลงลายมือของชื่อผู้ขอกู้เงิน และบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงพร้อมลายเซ็นชัดเจนทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันอาจมีการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญากู้จะต้องกระทำภายในกำหนด คุณรู้ไหมว่าอายุความของกฎหมายที่กำหนดไว้สามารถฟ้องร้องได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันทำสัญญายืมเงินนอกระบบครบกำหนดวันชำระคืนเงินกู้นอกระบบนั่นเอง

สิ่งที่ต้องรู้และข้อควรระวัง สำหรับการยืมเงินกู้นอกระบบ


สิ่งที่คุณต้องรู้และข้อควรระวังในการกู้ยืมเงินจากบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบ/แหล่งเงินทุนนอกระบบนั้นไม่ว่าจะทำการกู้เงินออนไลน์หรือจากแหล่งเงินกู้นอกระบบใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่ต้องคือ อย่าลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเพื่อขอสินเชื่อนอกระบบโดยเด็ดขาด ซึ่งในปีแห่งโลกออนไลน์ก็จะมีการให้กู้ยืมเงินในปี 2024/2567นี้หลากหลายรูปแบบมากและอย่าได้นำโฉนดไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันโดยเด็ดขาด และจะต้องเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยจะไม่ให้เงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีแต่อย่างใด เพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเองในการรับเงินกู้นอกระบบได้อย่างถูกต้องเงินและถ้าคุณใช้บริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง คุณจะต้องเขียนตัวเงินเป็นตัวหนังสือกำกับไว้ด้วย เช่น จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อป้องกันการขีดฆ่าหรือการเปลี่ยนตัวเลขได้ เพราะการขอเงินกู้ด่วนไม่ใช่ผู้ขอกู้หรือผู้ปล่อยเงินกู้ไม่ไว้ใจกัน แต่คือการป้องกันซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตามมานั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินออนไลน์หรือกู้จากไหน ๆ จำเป็นจะต้องมี สัญญายืมเงินนอกระบบที่ทั้งผู้กู้และผู้ปล่อยเงินกู้นั้นจะต้องทำสัญญาไว้อย่างน้อย 2 ฉบับและเก็บยึดถือไว้คนละฉบับทั้งผู้ปล่อยเงินกู้และผู้ขอกู้เงินด่วนนอกระบบ อีกข้อหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมาก คือการขอกู้เงินกู้นอกระบบจะต้องทำสัญญาเงินด่วนนอกระบบหรือจะไม่ใช่นอกระบบก็ตาม ต้องมีพยานฝ่ายผู้กู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานอย่างน้อย 1 คน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงและแหล่งเงินทุนนอกระบบสบายใจในการกู้เงินออนไลน์ทั้งสองฝ่ายนั่นเอง

ข้อปฏิบัติในการชำระเงินกู้นอกระบบ ปี 2024/2567


สำหรับการกู้ยืมเงินไม่ว่าจะเป็นการกู้นอกระบบหรือในระบบ ควรปฏิบัติในการชำระอย่างถูกต้องตรงตามสัญญายืมเงินนอกระบบหรือจะไม่ใช่เงินกู้ด่วนนอกระบบก็ตามผู้กู้ต้องปฏิบัติการชำระเงินกู้นอกระบบให้ตรงเวลาหากไม่มีเงินมาจ่ายจริง ๆ ก็ต้องเข้ามาพูดคุยกันซึ่งจะเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้กู้และผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่าย เมื่อผู้กู้หาเงินกู้นอกระบบไปแล้วและจะนำเงินไปชำระไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินนอกระบบทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตามผู้กู้ควรใช้เงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีให้ผู้ปล่อยเงินกู้เพื่อจะได้มีหลักฐานในการชำระเงินเก็บหลักฐานนั้นไว้อ้างยันว่าผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบได้รับ
เงินกู้นอกระบบคืนจากผู้กู้เงินด่วนนอกระบบโอนมาชำระเงินกู้ให้เรียบร้อยแล้วตามจำนวนที่ระบุไว้ชัดเจน สิ่งที่ผู้กู้ควรกระทำเมื่อชำระเงินคืนให้กับแหล่งเงินทุนนอกระบบแล้ว คือไปรับใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือที่มีข้อความว่าผู้กู้ได้ชำระเงินที่กู้มาแล้วทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนซึ่งจะต้องมีลายเซ็นของบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงกำกับไว้บนใบเสร็จให้ชัดเจน ถ้าทำสัญญาการกู้เงินกู้นอกระบบ ไว้อย่างถูกต้องทั้งสองฝ่ายก็จะสบายใจเพราะไม่มีใครคิดที่จะโกงกันปัญหาทางการเงินในปี 2567 ก็จะไม่ตามมาเช่นกัน

Scroll to Top