วิธีเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้เพียงลงทะเบียนแก้หนี้ในปี 67

ร่วมใจแก้หนี้ โครงการรัฐบาลช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา ตัดเงินต้น ลดดอกเบี้ย

เพราะสถานการณ์โควิดจึงทำให้หลายท่านประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง แนะไม่มีรายได้มาชำระหนี้ โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา บรรเทาภาระของประชาชน โดยผู้ที่มีอยู่แต่ผ่อนชำระหนี้ไม่ไหว สามารถลงทะเบียนร่วมใจแก้หนี้กับรัฐบาลได้ ทั้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ และสาขาแบงก์รัฐ เป็นต้น ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมวิธีสมัครสินเชื่อฟื้นฟู รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการแก้หนี้ของรัฐบาลมาฝากทุกท่าน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ใครเข้าร่วมได้บ้าง?

สำหรับงานร่วมใจแก้หนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่รัฐบาลวางเป้าหมายแก้ไขหนี้ครัวเรือนและลดภาระหนี้สินของประชาชน ผ่านคอนเซ็ป มหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน โดยต้องการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหนี้สินประชาชนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อรถยนต์ หนี้ส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน หนี้กยศ. หนี้ครู-ข้าราชการ เป็นต้น โดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นแบงก์รัฐ และแบงก์พาณิชย์ได้ร่วมมือกันเปิดรับให้ประชาชนเข้ามาร่วมใจแก้หนี้ ผ่านการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ขึ้นในปี 2567

โดยคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแก้หนี้ คือ ต้องเป็นบุคคลที่ต้องการผ่อนปรนเงื่อนไขสัญญาหนี้ ผู้ที่เป้นหนี้อยู่ในปัจจุบันแต่ไม่มีความสามารถในการผ่อนหนี้ไหว เพราะรายได้หดหายไปเหตุด้วยโควิด ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อรถยนต์ หนี้ส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน หนี้กยศ. หนี้ครู-ข้าราชการ เป็นต้น ทุกท่านสามารถลงทะเบียนสินเชื่อฟื้นฟูนอกระบบร่วมใจแก้หนี้ทั้งหมด โดยแบงก์ที่ลูกค้าเป็นหนี้ด้วยจะทำการรับฟังปัญหา และผ่อนปรนเงื่อนไข อาทิ ลดเงินงวดในการผ่อนชำระ ตัดเงินต้น ดอกเบี้ย ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายเวลาการชำระหนี้ เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา เป็นต้น โดยท่านใดที่กำลังเดือดร้อนสามารถลงทะเบียนขอเข้ามาร่วมใจแก้หนี้ได้

ต้องการลงทะเบียนร่วมใจแก้หนี้ทำอย่างไร?

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการร่วมใจแก้หนี้ สามารถดำเนินการได้ง่าย ผ่านช่องทางแบงก์รัฐทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสิน gsb ธ.ก.ส. และธอส. เป็นต้น ส่วนแบงก์พาณิชย์นั้น จะต้องลงทะเบียนร่วมใจแก้หนี้ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สาขาธนาคารสามารถลงทะเบียนแก้หนี้ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ของแบงก์ชาติ โดยเข้าสู่เว็บไซต์จากนั้นเลือกเมนูมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ แล้วกดเลือกลงทะเบียนร่วมใจแก้หนี้ จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และหนี้ที่ท่านต้องการแก้ไข และใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 3 วัน หากข้อมูลของท่านครบถ้วนเจ้าหน้าที่ร่วมใจแก้หนี้จะติดต่อกลับมาเพื่อนัดแก้ไขสัญญา 

ทั้งนี้ หากท่านใดต้องการทราบรายละเอียดของงานร่วมใจแก้หนี้ สามารถสอบถามข้อมูลของโครงการแก้หนี้ของรัฐบาลได้ตามเบอร์โทรศัพท์และช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 

Scroll to Top