สินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่อฟื้นฟูพร้อมช่วยเหลือบุคคลผู้เป็นหนี้
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 5% ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การใช้สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงสภาพการเงิน

สินเชื่อฟื้นฟู 2567 เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยเป็นการสนับสนุนการดำเนินมาตรการสินเชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยที่เรียกว่าสินเชื่อฟื้นฟู ธปท ไม่ใช่สินเชื่อฟื้นฟูนอกระบบ เป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือธุรกิจที่ยังมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยให้สินเชื่อผู้ประกอบการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยในปี 2567 คาดว่าจะมีผู้ทำธุรกิจอีกมากมายที่จะลงทะเบียนขอรับสินเชื่อฟื้นฟูและนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับธุรกิจของตน

 

ธนาคารที่มีสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับผู้ประกอบการ: เลือกธนาคารที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

ปี 2024 นี้มีหลายธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อผู้ประกอบการเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจ โครงการสินเชื่อฟื้นฟูนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูธุรกิจ และช่วยเพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจในประเทศไทย

มีธนาคารไหนบ้างที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจปี 2567

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • ธนาคารซิตี้แบงค์
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อฟื้นฟู rlนี้ได้ที่ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการหรือที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำในการยื่นคำขอสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจสินเชื่อเพื่อธุรกิจของตนเอง หรือสามารถลงทะเบียน ออนไลน์ ได้เช่นกัน

การเพิ่มงบประมาณอัตราการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถทำได้โดยการเข้าร่วมโครงการร่วมกันกับสถาบันการเงิน โดยส่งเสริมให้มีการปล่อยสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจและส่งผลให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเข้าร่วมโครงการร่วมกับสถาบันการเงินจึงเป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการจ้างงาน

การลงทะเบียนขอสินเชื่อฟื้นฟู: วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

ผู้ที่สามารถขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจเพื่อฟื้นฟูได้คือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและตลาดหลักทรัพย์ แต่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ สามารถยื่นกู้ได้ ผู้ขอสินเชื่อฟื้นฟูต้องไม่เป็นลูกหนี้ NPL และมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท สามารถกู้เงินสินเชื่อฟื้นฟู 2567 ได้ไม่เกิน 30% ของหนี้เดิมและไม่เกิน 150 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้ใหม่ สามารถกู้ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยไม่เคยกู้เงินกับสถาบันการเงินอื่น ๆ มาก่อน สำหรับการกู้สินเชื่อฟื้นฟู  จะมีระยะเวลาในการกู้สิ้นเชื่อ 5 ปี ใน 2 ปีแรก ผู้กู้สินเชื่อฟื้นฟูจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2% ต่อปี และปีถัดไป ทางธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5% ต่อปี ในกรณีที่สนใจขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารสาขาใกล้บ้านหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์โดนค้นหาว่าสินเชื่อฟื้นฟู pantipได้เช่นกัน ก็จะมีสมาชิกของ pantip ใหคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างหลากหลาย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ทรูแบล็คการ์ดบัตรดีๆ ที่มีโปรโมชั่นที่หลากหลาย
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
บัตรเดบิตกสิกรอีกหนึ่งบัตรเดบิตที่น่าจับตามองในช่วงนี้
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
Scroll to Top