J-Challenge 2016 ตอบปัญหาชิงทุนไปญี่ปุ่น ตรวจสอบรอบแข่งขันได้ที่นี่!

J-Challenge 2016 ตอบปัญหาชิงทุนไปญี่ปุ่น 2 สัปดาห์!!Website

J-Challenge การแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักในประเทศญี่ปุ่น แสดงความสามารถและทักษะการใช้ภาษา รวมถึงความรู้ทั่วไป ชิงทุนเรียนภาษาและโฮมสเตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

J-Challenge เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย Jeducation ดําเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 10 ปี มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน  ท้าทายความสามารถและสนุกสนานกับการแข่งขัน ซึ่งไม่ได้เน้นแค่ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะครอบคลุมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นในทุกๆ ด้าน ( คำถามมีทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น )

อนึ่ง ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลทุนเรียนภาษาและโฮมสเตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมในอนาคต

โดยการแข่งขันประจำปีการศึกษานี้ มีกำหนดการจัดแข่งขันขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ชั้น 5 รอยัลพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน  ภายในมหกรรมญี่ปุ่น JAPAN EXPO IN THAILAND 2016

เปิดรับสมัครแล้ว สมัครภายใน 20 มกราคม 2016
ระดับอุดมศึกษา ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 7 ก.พ. 2016

 

อ่านรายละเอียดการแข่งขัน J-Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำ ปี 2016

** การแข่งขัน J-Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปิดรับสมัครแล้ว **
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางรอบแข่งขัน J-challenge ระดับมัธยมปลาย

 

อ่านรายละเอียดการแข่งขัน J-Challenge ระดับอุดมศึกษา ประจำ ปี 2016

** การแข่งขัน J-Challenge ระดับอุดมศึกษา ปิดรับสมัครแล้ว **
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางรอบแข่งขัน J-challenge ระดับอุดมศึกษา

Post a comment