ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 12-14 กุมภาพันธ์นี้ ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น!

Register_Ticket003 - Copy

เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงาน JAPAN EXPO IN THAILAND 2016 ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ญี่ปุ่น วันละ 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

 

เงื่อนไขรางวัล

1. ผู้โชคดีต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยกรอกข้อมูลการติดต่อครบถ้วนและเป็นผู้ที่มาเข้าร่วมงานในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 (วันใดวันหนึ่ง)

2.ผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกโดยการสุ่มจะได้รับของรางวัล คือ บัตรโดยสารประเภทรางวัล ชั้นประหยัด เส้นทางไป-กลับ

– สายการบินไทย กรุงเทพฯ-โตเกียว 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
– สายการบินโลว์คอส กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

3.ผู้ได้รับประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศผลตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ผู้จัดงานกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับรางวัล

4.ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทาง https://www.facebook.com/japanexpo.th/ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

5.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลบัตรโดยสารดังกล่าว โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

6.ในการออกบัตรโดยสารดังกล่าวผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่นค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมสนามบิน โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

7. พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน JAPAN EXPO IN THAILAND 2016 ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้

8.ขอสงวนสิทธิ์รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

9.ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้เดินทางด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองเท่านั้น

10.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันเดินทางในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ต้องการเดินทางเต็มและไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และเฉพาะสายการบินไทยสามารถออกบัตรโดยสารและเริ่มออกเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559

Comment(1)

  1. Reply
    Phongthavee says

    see u

Post a comment