xpress loan

xpress loan

xpress loan บริการเงินด่วนกสิกรที่ให้เงินใช้ได้จริง
เงินเดือน
7,500 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

ความสะดวกสบายในการกู้ยืมเงินด่วนด้วย xpress loan

เงินก้อนทันใจ xpress loanคืออะไร คือสินเชื่อเงินด่วนที่มีความสะดวกสบายและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินในเวลาทันที โดยมีดอกเบี้ยต่ำและใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทำให้ง่ายต่อการจัดการเงินและการผ่อนชำระหนี้ในแต่ละเดือน ผู้กู้สามารถผ่อนชำระเงินก้อนนี้ได้สูงสุดถึง 60 เดือน และมีวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยการเพิ่มวงเงินจะพิจารณาตามเอกสารรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ การอนุมัติ สินเชื่อ xpress loan จะสามารถดำเนินการภายใน 15 วันหลังจากธนาคารได้รับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น เงินกู้กสิกร xpress loan เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและมีความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ต้องการ สินเชื่อเงินด่วน xpress loanในช่วงเวลาสั้นๆ

เงินเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของหรือใช้ในการลงทุน แต่บางครั้งเราอาจจะต้องพบเจอกับการต้องใช้เงินด่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และสำหรับคนที่ต้องการกู้เงินด่วน กสิกรไทยมีบริการ xpress loan ที่จะช่วยให้คุณสามารถกู้เงินและเช็คผลอนุมัติสินเชื่อกสิกรไทยได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

กู้เงิน xpress loan ของกสิกรไทย: คุณสมบัติเด่นเหนือใคร

จากที่มีสินเชื่อเงินด่วน xpress loan รีวิว  ไว้ สำหรับคุณสมบัติในการกู้เงินด้วย xpress loan ของกสิกรไทย คุณจะต้องมีอายุระหว่าง 20-70 ปี และเป็นสัญชาติไทย นอกจากนี้ยังต้องมีรายได้อย่างน้อย 7,500 บาทต่อเดือน และมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (รวมถึงการทำงานก่อนหน้านี้ด้วย) นอกจากนี้คุณยังต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ คำถามที่ว่า  สินเชื่อ xpress loan ผ่านยากไหม  คุณต้องไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ นอกจากนี้ คุณยังต้องไม่มีภาระหนี้ต่อเดือนเกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

หากคุณต้องการสมัคร xpress loanของกสิกรไทย คุณจะต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากการสมัครครั้งล่าสุด และคุณสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้โดยติดต่อสาขาของกสิกร

ขั้นตอนการยื่นสมัครxpress loan ผ่านช่องทางต่างๆ จำเป็นต้องมีเอกสารประกอบเพื่อแสดงตัวตนให้ถูกต้อง

วิธีสมัครสินเชื่อ กสิกร xpress loanผ่านสาขาหรือช่องทางอื่นๆ จำเป็นต้องใช้เอกสารเพื่อแสดงตัวตน ซึ่งประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) โดยจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและไม่หมดอายุในวันสมัคร นอกจากนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลเพิ่มเติมด้วย

เพื่อแสดงว่าผู้สมัครมีรายได้สม่ำเสมอมีคุณสมบัติในการสมัคร สินเชื่อเงินด่วน xpress loan จะต้องแนบเอกสารแสดงรายได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  • สำเนาสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือตัวอย่างสลิปเงินเดือน
  • สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) และ Statement ที่รับเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

ในกรณีที่เงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยแนบเอกสารเพิ่มเติมใรการสมัคร สินเชื่อกสิกร xpress loanดังนี้

  • Statement ที่ระบุรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น)

เมื่อเงินด่วนกสิกรผ่านการอนุมัติแล้ว ในอนาคตถ้ามีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ก็จะได้สินเชื่อเงินด่วน xpress loan เพิ่มวงเงินโดยอัตโนมัติ ทางธนาคารอาจจะยื่นขอเสนอในการเพิ่มวงเงินให้กับเราเพิ่มเติม

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ทรูแบล็คการ์ดบัตรดีๆ ที่มีโปรโมชั่นที่หลากหลาย
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
บัตรเดบิตกสิกรอีกหนึ่งบัตรเดบิตที่น่าจับตามองในช่วงนี้
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
ไม่กำหนดวงเงิน
Scroll to Top